Nieuws

Verslag inloopmiddag kunstgraskorrels

23-1


Inloopmiddag inzake kunstgraskorrels van rubbergranulaat

 

Rond 15.00 uur hadden zich ongeveer 30 belangstellenden verzameld in de kantine van AS’80. Eerlijk gezegd viel dit toch een beetje tegen, zeker als we kijken naar de urgentie van het onderwerp. Uiteindelijk zijn er nog zo’n 15 belangstellenden later aangeschoven, zodat het totaal op ongeveer 45 belangstellenden uitkwam.


 

Maarten trapte af door te vertellen hoe het bestuur tot de huidige besluitvorming gekomen is. Vervolgens ging hij met de groep door het programma heen. De groep werd vervolgens gesplitst en onder aanvoering van groep 1, Maarten/Brian en groep 2, Jan, werd er gezamenlijk gesproken over 2 stellingen in afzonderlijke ruimtes.

 

Stelling I:

Stel dat de onderzoekers van het Europees onderzoek als uitslag geven dat het veilig is om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaatkorrels en het bestuur van AS’80 besluit toch om het huidige beleid (O6 t/m O11 niet op kunstgras) te laten bestaan. Ben je het daar mee eens? Je "ja” of "nee” beargumenteren.

 

Stelling II:

Het is onzinnig creatieve ideeën te bedenken om als AS’80 de velden te vervangen. Dit is financieel niet haalbaar. Ben je het daar mee eens? Je "ja” of "nee” beargumenteren.

 

Conclusie

·Een overgoot deel van de aanwezigen steunt het huidige bestuursbeleid en wil eigenlijk van de huidige samenstelling van de korrels af, ook als het Europees onderzoek aan geeft dat het "veilig” is

·Er zijn ook belangstellenden die vinden dat het RIVM betrouwbaar is en hun advies opgevolgd kan worden. Zij willen nu al dat iedereen weer gaat voetballen en helemaal als het Europees onderzoek aantoont dat het "veilig” is

·Er zijn veel vraagtekens bij de getrokken leeftijdsgrens (t/m O11). De uitleg die gegeven wordt, wordt begrepen en geaccepteerd. Toch vinden veel belangstellenden dat het huidige beleid voor iedereen zou moeten gelden

·Er kunnen voldoende argumenten gevonden worden om toch niet op kunstgras met rubbergranulaatkorrels te gaan voetballen als het Europees onderzoek uitwijst dat het "veilig’ is (zie foto flip over)

·Argument dat gegeven wordt voor het wel gaan voetballen na positieve uitslag Europees onderzoek, is, dat men toch een keer uit zou moeten kunnen gaan van overheidsinstanties en hun informatie

·Er werd voorgesteld dat het bestuur de leden de keuze zou kunnen laten om wel of niet te spelen. De leden die wel spelen, proberen samen te voegen in teams en de leden die niet willen, ook samen te voegen in teams

·Crowdfunding wordt geopperd als creatief idee om geld in te zamelen voor het financieren van andere velden

·Maarten, Brian, Remco en Jan hebben aangegeven in de nabije toekomst niet meer verantwoordelijk te willen zijn voor het spelen op kunstgras. Natuurgras voor alle velden is de missie en zij zullen alles in het werk stellen om dit te realiseren

·Afwachten is geen optie. Op zeer korte termijn wordt contact gezocht met meerdere partijen om een vertrouwde oplossing te vinden


Nieuws afbeelding
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws