Sponsoring

Een sponsor is een onmisbare schakel voor een sportvereniging, ook bij  AS'80. Sportsponsoring straalt daarnaast een maatschappelijke betrokkenheid uit en er komt een wisselwerking tot stand tussen het bedrijfsleven, de middenstand en AS'80. 

AS'80 heeft een sponsorcommissie om deze wisselwerking tussen de behoeften van sponsor en voetbalvereniging op elkaar af te stemmen. Verder is het natuurlijk van essentieel belang om financieel gezond te blijven, zeker voor het voortbestaan van de club.

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen twee of meer partijen die voor beide partijen profijt oplevert. De sponsor geeft geld of goederen en diensten aan de gesponsorde. In ruil daarvoor verleent de gesponsorde een tegenprestatie, die de sponsor helpt bij het bereiken van zijn doelen.

Een donatie of een gift is altijd welkom, maar zal genoteerd staan zonder tegenprestatie van de vereniging. 

Voor overeenkomsten waarbij onkosten gemaakt worden om de reclame-uitingen te maken, zal er minimaal een 3 jarig contract afgesloten worden. Denk hierbij aan hoofd- en sub-sponsoren, kledingsponsor en voor sponsordoeken langs de velden. Voor Narrowcasting, balsponsoren en wedstrijdaankondigingen, zijn afspraken die gemaakt worden van jaar tot jaar. Daarnaast zijn er altijd gerichte (vaak eenmalige) acties waarbij sponsoring gezocht wordt. Te denken valt dan aan de AS'80 Academy, jeugdtoernooien, andere events of voor het opknappen van de accommodatie. Er kunnen dan specifieke afspraken gemaakt worden hoe de sponsoring het beste tot uiting komt. 

Een langere termijn sponsor heeft voor de vereniging het voordeel van de zekerheid van inkomsten en voor de sponsor is de investering aantrekkelijker als deze langer onder de aandacht blijft.

Wij komen graag met u in gesprek om de verschillende mogelijkheden door te nemen. Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan contact op met mailto:[email protected]