Organisatiestructuur AS'80

Onderstaand schema laat de Voetbalorganisatie zien zoals AS’80 deze heeft ingericht. 

https://as80.nl/files/library/voetbalorganisatie%2001012024.pdf