Vetrouwenspersoon

In de huidige maatschappij hebben we op vele vlakken te maken met  regels en omgangsvormen, zo ook bij AS'80.  AS'80 wil een sportvereniging zijn, waar iedereen zich veilig voelt om te sporten en waar eenieder kan zijn wat men wil. We zijn er met elkaar verantwoordelijk voor dat zaken als pesten, intimiderend gedrag, agressie,  discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag, worden voorkomen.

Ook bij AS'80 kunnen dingen gebeuren of kunnen zich situaties voordoen, die  als vervelend worden ervaren. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Meestal kun je dit bespreken met een trainer, leider of een ouder. Soms echter blijkt dit toch te moeilijk. Het kan een uitdaging zijn, als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt beschouwd, een ouder of leider is. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die vertrouwelijk handelt. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst met jou te overleggen. Samen met jou wordt in gesprekken gezocht naar een passende oplossing.

Het bestuur vindt het belangrijk dat er binnen AS'80 personen aanwezig zijn, waar spelers/speelsters, ouders, vrijwilligers, leiders en trainers met bovenstaande vertrouwelijke problemen terecht kunnen, zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als oplossende sfeer (hulp bij belangrijke kwesties). 

Vertrouwenspersonen AS'80:

  • Kim van Eijsden, werkzaam als senior pedagogisch medewerker bij Swazoom (Amsterdam Zuidoost) en moeder van 2 kinderen die voetballen bij AS'80
  • Elise Broekhart, werkzaam als senior HBO pedagogisch medewerker bij Swazoom (Amsterdam Zuidoost) en moeder van 2 kinderen die bij AS'80 voetballen

Kim en Elise zijn te bereiken door een mail te sturen naar:

mailto:[email protected]

Wat kan een vertrouwenspersoon voor je doen

  • Luisteren naar de melding of het probleem
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is op informele of formele wijze
  • In samenspraak bepalen wat de te ondernemen stappen kunnen zijn
  • Eventueel actief bemiddelen en/of zoeken naar een oplossing
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening
  • Antwoord geven op adviesvragen
  • Meedenken

De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht altijd op vertrouwelijke wijze. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken. De vertrouwenspersoon registreert de meldingen op anonieme wijze en brengt jaarlijks een verslag uit van de werkzaamheden aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon.

Meldingen met betrekking tot seksuele intimidatie kunnen ook direct gemeld worden bij: Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF. 

Telefoon: 0900-202 55 90 / Email: [email protected]